Thời gian thực hiện

10/05/2017 đến 20/05/2017

Thông tin mô tả

Công ty Việt Đạt đã tiến hành lắp đặt 4 lô sóng mới cho công ty Bắc Trường Sơn và Phương Anh với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc

Thông tin chi tiết

Nội dung chính
    Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017, công ty TNHH Việt Đạt đã hoàn thành việc lắp đặt 04 đầu sóng mới cho công ty Bắc Trường Sơn và Phương Anh với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc. Hiện cả 04 đầu sóng đã hoạt động ổn định theo đúng thông số kỹ thuật trong hợp đồng.

    Dự án khác

    Copyright © 2016 vietdat. All Rights Reserved...Thiết kế website By Skyweb.com.vn