Dao gạt mực

Thông số kỹ thuật

Lấy báo giá

Thông tin chi tiết

Nội dung chính


    Dao gạt mực dùng cho máy in flexo

    Sản phẩm khác